Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics levererar VibroSense Meter® II med Diabetes Foot Screening till ny kund i Tyskland

VibroSense Dynamics har under den senaste veckan levererat ett instrument till Chemnitz University of Technology som är en ny kund i Tyskland. Affären är utformad som ett hyresavtal vilket beräknas ge en total intäkt på minst 18 000 EUR under tre år. Leveransen av VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening, är den andra på kort tid till Tyskland och bolagets lansering på denna nya marknad utvecklas positivt.

Dr. Falk Zaumseil är Professor i rörelsevetenskap och forskare i biomekanik vid Chemnitz University of Technology. Han kommer att, tillsammans med två kolleger, använda VibroSense Meter® II i en forskningsstudie.

Universitetet är starkt engagerat i nästa generations forskare. Att fostra unga forskare är en samlingspunkt i arbetet vid Chemnitz tekniska universitet. Det är ett kosmopolitiskt universitet som kombinerar teknik och naturvetenskap samt matematik med humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi.

”Ordern och leveransen till Chemnitz är ytterligare ett bevis att vi tar viktiga steg framåt på den tyska marknaden. Chemnitz University of Technology är inte den ”typiska diabeteskunden” men deras order och behovet av vårt instrument inom forskning bekräftar bredden av möjligheter vi har i Tyskland. Vi har fortsatt fokus och förväntar oss en positiv utveckling på den tyska marknaden”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.