Hoppa till huvudinnehåll

Genombrott för Diabetes Foot Screening i Tyskland – Topprankad diabetesklinik köper VibroSense Meter® II

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) har efter avslutad utvärdering, köpt VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening.

Kliniken har under en tid utvärderat VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening med ett uttalat mål att köpa instrumentet efter avslutad utvärdering om instrumentet uppfyller uppsatta krav. Ordervärdet är 16 500 EUR inklusive en årlig återkommande licensavgift på 2 000 EUR.

Diabeteskliniken på HDZ NRW är en högt rankad klinik på universitetssjukhuset i Bochum i Tyskland.  Kliniken har under de senaste åren (2020 och 2022) fått den högt ansedda utmärkelsen ”5-Sterne-Auszeichnung” som delas ut av institutet ”Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen” (BKvD).

”Ordern från HDZ NRW är ett stort och viktigt genombrott för VibroSense. Vi har satsat på att bygga kunskap och etablera en plan för den tyska marknaden och inköpet är ett kvitto på att vi har tagit ett stort steg framåt i Tyskland. Med flera pågående diskussioner, med andra intressanta kliniker, betyder det mycket att vi får leverera vårt första instrument till HDZ NRW. Vår plan för Tyskland ligger fast och vi känner oss både optimistiska och stärkta inför fortsättningen”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om Diabetes Herz und Diabetescentrum i NRW Bad Oeynhausen
Hjärt- och diabetescentret Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) är en universitetsklinik vid Ruhr-universitetet i Bochum och ett ledande internationellt centrum för behandling av hjärt-, cirkulations- och diabetessjukdomar. Med 35 000 hjärt- och diabetespatienter per år, varav 14 500 i slutenvård, är HDZ NRW ett av de största och modernaste kliniska centra i sitt slag i Europa. Diabeteskliniken på HDZ NRW har cirka     2 000 diabetespatienter med alla typer av diabetes och dess komplikationer som behandlas på kliniken varje år. Utöver behandling av hjärt- och kärlsjukdomar samt endokrinologi och gastroenterologi är diabetescentret specialiserat på behandling av nervskador och cirkulationsrubbningar, inklusive vård av diabetiskt fotsyndrom.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.