Hoppa till huvudinnehåll

Topprankad diabetesklinik i Tyskland utvärderar VibroSense Meter® II

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) utvärderar VibroSense Meter® II med planerad start den 22 september 2022.

Diabeteskliniken på HDZ NRW är en topprankad klinik på universitetssjukhuset i Bochum i Tyskland.  Kliniken har de senaste två åren (2020 och 2022) fått den högt ansedda utmärkelsen ”5-Sterne-Auszeichnung” som delas ut av institutet ”Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen” (BKvD).

Kliniken kommer utvärdera VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening under hösten 2022 med ett uttalat mål att köpa instrumentet efter avslutad utvärdering om det uppfyller uppsatta krav.

”Med provuppställningen på HDZ NRW tar vi ett viktigt första steg att etablera ett referenscenter på en mycket välrenommerad diabetesklinik i Tyskland. Vi har haft väldigt givande samtal med kliniken som bekräftar en samsyn på behovet av en markant förbättrad uppföljning och diagnostik av diabetesfoten och tillhörande nervskador”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om Diabetes Herz und Diabetescentrum i NRW Bad Oeynhausen
Hjärt- och diabetescentret Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) är en universitetsklinik vid Ruhr-universitetet i Bochum och ett ledande internationellt centrum för behandling av hjärt-, cirkulations- och diabetessjukdomar. Med 35 000 hjärt- och diabetespatienter per år, varav 14 500 i slutenvård, är HDZ NRW ett av de största och modernaste kliniska centra i sitt slag i Europa. Diabeteskliniken på HDZ NRW har cirka     2 000 diabetespatienter med alla typer av diabetes och dess komplikationer som behandlas på kliniken varje år. Utöver behandling av hjärt- och kärlsjukdomar samt endokrinologi och gastroenterologi är diabetescentret specialiserat på behandling av nervskador och cirkulationsrubbningar, inklusive vård av diabetiskt fotsyndrom.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

The new Gold Standard for
reliable detection of nerve damage

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.