Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB får en order i Kina värd drygt 38 MSEK

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått bolagets hittills största order med ett värde på drygt 38 miljoner SEK. Det är den nya kinesiska storkunden och återförsäljaren Genertec Universal Medical Group (UMCARE) som lagt en första order på VibroSense Meter® II i ett avtal som inledningsvis sträcker sig över tre år. Ordern är villkorad mot att produkten VibroSense Meter® II erhåller ett marknadsgodkännande i Kina.

Tidigare idag har VibroSense meddelat att bolaget tecknat distributörsavtal med Genertec Universal Medical Group (UMCARE) med exklusiv rättighet att sälja VibroSense produkt VibroSense Meter® II på den kinesiska marknaden.

UMCARE, som är ett dotterbolag till Kinas 42:a största statsägda bolag, China General Technology Group, har en väl utbyggd infrastruktur. I denna ingår egna sjukhus och en stor organisation för marknadsföring, försäljning och distribution inom den kinesiska vårdsektorn. Genom UMCARE’s position som ett av tre statsägda Kinesiska bolag inom Healthcare, får VibroSense tillgång till en oerhört stark partner på den kinesiska marknaden.

UMCARE har via sitt försäljningsnät representanter i Kinas samtliga provinser, som i sin tur har utbyggda lokala försäljningsnätverk. UMCARE kommer därmed att sälja VibroSense Meter® II både via sina försäljningsnätverk och direkt till slutkunder i Kina.

Försäljning med leveranser kan inledas när VibroSense Meter® II erhållit ett regulatoriskt marknadsgodkännande i Kina, vilket beräknas vara klart under Q2 2023. Ordervärdet på inledningsvis drygt 38 miljoner SEK gäller de tre första åren från och med försäljningsstart. Parterna är överens om att värdet kan komma att öka ytterligare under avtalsperioden.

”Vi är otroligt stolta och glada att redan i detta tidiga skede få en stor order från UMCARE. Ordern är en stark bekräftelse på förtroendet och tilltron till vårt bolags teknologi och instrumentet VibroSense Meter II. Detta är en viktig milstolpe för VibroSense och vi bedömer att det finns en stor potential för expansion i Kina. Ordern från UMCARE ger oss möjlighet att öka tillväxttakten för bolaget parallellt med att vi fortsätter vår lansering inom segmentet diabetes i Norden och Tyskland”, säger Hans Wallin, VD för VibroSense Dynamics AB.

Om diabetes i Kina
Enligt en uppskattning från American Diabetes Association (ADA) från 2020 finns det ca 130 miljoner patienter med diabetes i Kina, vilket gör landet till den största marknaden för diabetesvård i världen. Det finns omkring 36 000 sjukhus, varav 24 000 är privata och 12 000 är offentliga. Kostnaden för diabetesvården uppskattas till motsvarande 800 miljarder SEK per år.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl 10:40.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.