Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB tecknar distributörsavtal för den kinesiska marknaden med Genertec Universal Medical Group

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har i dag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE).

Med distributörsavtalet får UMCARE exklusiv rättighet att sälja VibroSense produkt VibroSense Meter® II, med inriktning på screening av diabetesfötter, på den kinesiska marknaden. I distributörsavtalet ingår också att UMCARE kommer göra omfattande insatser inom marknadsföring och försäljning på den kinesiska marknaden.

UMCARE ska även ansvara för att ansöka om ett regulatorisk marknadsgodkännande i Kina, vilket är reglerat i ett separat avtal som tecknades mellan parterna i december 2021. Försäljning med leveranser till slutkunder kan inledas när VibroSense Meter® II erhållit ett regulatorisk marknadsgodkännande i Kina, vilket beräknas vara klart under Q2 2023.

”Jag är både stolt och glad att vi nu kan inleda processen för lanseringen av vårt instrument VibroSense Meter II och applikationen Diabetes Foot Screening i Kina. Jag är samtidigt imponerad av UMCARE som har agerat både ödmjukt och väldigt professionellt under hela förhandlingsprocessen. Samarbetet med UMCARE ger oss en helt ny plattform att arbeta från och öppnar nya intressanta möjligheter för framtiden. Jag ser med stor tillförsikt fram emot vårt nya partnerskap och jag är mycket hoppfull när vi nu går in i en ny fas där vi kan planera för lanseringen av Diabetes Foot Screening i Kina, som är världens enskilt största marknad inom diabetesvård”, säger Hans Wallin, VD för VibroSense Dynamics AB.

”Vi ser med stor glädje fram emot att få samarbeta med VibroSense för att lansera och sälja VibroSense Meter II till diabetesvården i Kina. UMCARE har en väl utbyggd organisation med dels egna sjukhus och dels en mycket god infrastruktur för marknadsföring, försäljning och distribution inom den kinesiska vårdsektorn. Vårt breda kontaktnät inom de segment där vi arbetar, kommer att stärka vår position när vi påbörjar lanseringen av VibroSense Meter II i Kina”, säger Mr. Chongyang Huang, Director of Medical Equipment Business, för Genertec Universal Medical Group.

Om diabetes i Kina
Enligt en uppskattning från American Diabetes Association (ADA) från 2020 finns det ca 130 miljoner patienter med diabetes i Kina, vilket gör landet till den största marknaden för diabetesvård i världen. Det finns omkring 36 000 sjukhus, varav 24 000 är privata och 12 000 är offentliga. Kostnaden för diabetesvården uppskattas till motsvarande 800 miljarder SEK per å

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.