Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB instrument används i en klinisk studie inom ett nytt indikationsområde

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) instrument VibroSense Meter® II ingår som en del i en explorativ klinisk studie på Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS). Syftet med studien är att undersöka om POTS även ger störningar i det perifera nervsystemet.

I studien ingår att undersöka patienter som fått diagnosen POTS vilket ger en primär störning i autonoma nervsystemet. Alla patienter ska genomgå ytterligare kliniska undersökningar för en bedömning av neurologstatus och fullständigt kroppslig status. Studien leds av professor Bodil Ohlsson på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Studien går bland annat ut på att undersöka om patienterna även har skador/symtom från enteriska och perifera nervsystemet. Målsättningen är att studera utbredning och samband mellan skador i olika delar av det perifera nervsystemet och autonoma nervsystemet.

”POTS är ett helt nytt potentiellt indikationsområde för vårt instrument VibroSense Meter II. Om det perifera sensoriska nervsystemet också påverkas av POTS har jag gott hopp att vi kommer upptäcka detta med vårt instrument”, säger Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB.

Om POTS
Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS) är en sjukdom som drabbar det autonoma nervsystemet. POTS är en förhållandevis ny sjukdom som ger störningar i kroppens blodtrycksreglering och hjärtrytm. Symtomen innefattar bland annat svimning, yrsel och abnorm trötthet. På senare tid har man sett att patienter som haft Covid 19 även har utvecklat POTS, vilket benämns post-COVID POTS. Kunskapsläget om POTS är fortfarande begränsat men forskningen i Sverige ligger i absoluta framkanten.

Kontakt
Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.